תקנון

אתה צריך קפה ברשת.
החנות עם הקפה הכי משובח, והכי איכותי!

מטרתנו היא תשלים בין מגוון רחב של סוגים קפה לאוהבי הקפה בארץ משתמשת להפיץ מרמת חוויה בסטנדרטים גבוהים בזמן קנייה בחנותנו.

אנא קראו בתשומת לב את ההתקנון שלפניכם. עצם להשתמש באתר מהווה הסכמה בלתי מותאם לתנאי תקנון זה.

1 כללי

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.1 כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר להלן הלקוח, מצהיר בעת ביצוע הפעולה כי קרא את ההתקנון כי מסכים להשלים ולתהליך הרכישה ב אתה צריך קפה, יהא כפוף לתנאים בתקופה זה וכי לא יהיה לו כל טענה או תביעה כנדרש מנהליה ו / או מעובדיה למות טענות חושבות אתה צריך קפה על פי תקנון זה.

1.2 "פעולה" באתר משמעותה כל פעולת רכישת מוצרים ואו שירותים המוצעים באתר זה.

1.3 כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.

1.4 בזמן הרכישה לא ניתן לקבל שירותים בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

* ברשות הרוכש כרטיס אשראי אשר לא יכול לסליקה על אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדי ותקף ביום ביצוע הפעולה.

* חברת האשראי של הרוכש איכה את ביצוע העסקה

* המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי

* המן בו יש תועלת את אלו נמצאים בישראל

* הרוכש היה בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט למעט אם העסקה נעשתה באמצעות הטלפון.

1.5 לא יכול לעשות פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים, ואו מידע. אין צורך להשתמש באתר זה למטרות אחרות ללא אישור בכתב מהנהלת אתה צריך קפה

1.6 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.7 אספקת מוצרים ו / או המוצרים התפעוליים על פי תקנון זה להלן:

2 הזמנת מוצרים

2.1 על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן "הזמנתך") חשוב שהמוצרים שהזמנת, יימצאו במלאי של יצרי או יבואני היצרנים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, יתכן שבשל נסיבות חריגות, שלא היו ימים בזמן להזמנה, המוצר אזל מהמלאי. במקרה כזה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון במהלך יום עסקים אחד. במקרה הזה שומרת לעצמה אתה צריך קפה את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש, אם החלטת לסרב, תמחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

3 אופן בצוע הזמנה בחנות

3.1 לאחר שביצעת את ההזמנה בחנות תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. אתה צריך קפה כדי להפוך את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי להזמנה נקלטו במערכת.

3.2 רק לאחר ש אתה צריך קפה סיימה לבדוק את הפרט האשראי שלך, ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, יחישוב הצעתך כבר ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי יצר או מפיציהם. משמעות ולא, תימסר לך הודעה תוך שני ימי עסקים.

3.3 כדי שנוכל להכין לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהקלט אצלנו באופן עצמאי תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי מערכת אתה צריך קפה.

3.4 אם יחול שיבוש ואו טעות בתיאור מוצר, ואו השירותים, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא אתה צריך קפה רשאית לבטל את הרכישתך ואתה לא תחיב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

3.5 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחיב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין.

4 אמצעי התשלום בחנות

4.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר לא יכול לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדי. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיוחד ההוא.

4.2 שליחת המוצרים תת מבצע רק לאחר אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

4.3 לא יכול לשלם במזומן בחנויות הקפה שלנו ברחוב יפו 30, או ביפו 78, ירושלים

4.4 לא יכול לשמש גם באמצעות עסקה טלפונית אשר תתבצע מול אחד מנציגנו.

5 מועדי האספקה

5.1 זמן האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 יום (להלן מועדי האספקה) חישוב מועדי האספקה יהיו על פי יום עסקים, דה ימי ימים א-ה, למת יום שישי, ערבי חגים ומועדים. אתה צריך קפה עושה כמיטב יכולתה להקדיש את הזמן האספקה.

5.2 לשם וגורמים ו / או אירועים שאפשר בשליטת בעלי האתר ו / או מפעיליו יעכבו ו / או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו / או מוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו / או את אספקת המוצרים ו / או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו / או אם יפגעו תקלות במחשוב ו / או מערכות הטלפון ו / או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו / או אם בשל פעולות איבה ו / או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו / או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו / או מוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו / או מכרז פומבי ו / או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו / או מוצרים, ו / או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו / או היטלים החלים על המוצרים ו / או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו / או השירות לרכישה בין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו / או השירות, רשאי האתר מטעמו של אתה צריך קפה להודיע על ביטול הרכישה כולה או חלקה ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

5.3 המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל, באמצעות שליחים, או באיסוף עצמי מחנות הקפה וזה על פי בחירת הלקוח באתר. מוצרים שיסופקו משתמשים דואר ישראל יישלחו צורך לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל. יודגש בזאת כי זמן האספקה של המוצרים שהשימו מסופקים באמצעות דואר ישראל עשו ניתנים לבקרה ע"י אתה צריך קפה ואותם בשליטתה. יובהר כי מועדי האספקה המצויים באתר המחייבים את החברה.

6 מחירים ותשלומים

6.1 חיובך התפעול באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע סמוך למוצרים שהזמנת, בתוספות הוצאות דמי משלוח ודמי טיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל המוצר ואו בדף המוצר ואו בסל הקניות.

6.2 אתה צריך קפה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי ההפעלה והמשלוח מעת לעת. מחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא מחיר שיתוף פרסמו באתר בזמן שתשלים את ההסכמה להזמנה.

6.3 כל המחירים המופיעים באתר המפרטים מע"מ כחוק אלא אם צוין אחרת במפורש.

7 ביטול עסקה

7.1 כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת קוד מהאתר ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך למוקד ההזמנות בדוא"ל gmail.com @ youneedcoffee30 ואו בטלפון 050-9557091
7.2 ביטול העסקה תת מבצע תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. החזרת המוצר הינה על חשבון ובאחריות הלקוח וכל זאת כאשר התוצר סגור באריזתו המקורי ולא נעשה שום שימוש במוצר. לא תתאפשר החזרה של קפה.

7.3 לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול כמפורט בהמשך ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (אומר וקיימת). כל זאת בתנאי שביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. אתה צריך קפה ונמצא שלא הוחזר כחדש, רשאית החברה לתבוע את הלקוח.

7.4 לעשות ובוטלה עסקה ישירות מול חברת כרטיסי האשראי, יעדכן הלקוח את אתה צריך קפה בהודעה בכתב שתשלח לדואר האלקטרוני gmail.com @ youneedcoffee30 ביום ביטול העסקה. לגבי תנאי החזרת המוצרים חלים הסעיפים המפורטים בתקנון זה.

7.5 אינך רשאי להחזיר או להחליף תערובות קפה, שאריזתם המקורי נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתר רשאי לשלוח ל אתה צריך קפה את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך נשלח לך את התוצר על פי הזמנתך המקורי ובלבד שהוא נמצא במלאי אצלנו הספק והמיוצר אינו מצוי במלאי יוחזר כספך במלואו.

7.6 במקרה של ביטול עסקה למעט מחמת פגם, הלקוח יחזיר את המוצר למשרדי אתה צריך קפה ויחויב באמצעות כרטיס אשראי בדמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח ע"פ הנמוך מבינהם.

8 אחריות

8.1 האחריות הבלעדית על המוצרים לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים צריכים לתעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על ה"עוסק "על פי חוק הגנת הצרכן. למרות האמור לעיל, החברה תנקוט בכל ההליכים והמאמצים בכדי לעזור ללקוח.

8.2 יש לפעול לפי הוראות שימוש המוכתבות על ידי היצרן ואו היבואן בנוגע להשתמש ואו האחריות המצורפים למוצר. חברת אתה צריך קפה אינה אחראית בגין אי מילוי תנאים ואו שימוש חריג.

8.3 לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר להגנים המדויקים של המוצרים כמו שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם שוב המלצה ואו הבעת דעה מצד אתה צריך קפה לגבי אופיים של המוצרים, תוכנים טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשתם מוצרים פגומים זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמו שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

8.4 אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו באתר או מתנאי התקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה, במקרה של עיכוב יתאפשר לצרכן לבטל את העסקה בלא עלות כנ"ל לגבי אי אספקת מוצר.

8.5 אתה צריך קפה ואו מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה שימוש שלא כדין ואו שימוש במרמה יעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע הפעולה באתר. הכל בכפוף להצהרת הפרטיות של התאמה ולנקיטה בכל אמצעי האבטחה העומדים לרשות האתר.

8.6 זה באתר לא ניתן להשתמש כמו שהוא, לא יהיה לך כל טענה, תביעה ואו דרישה לעשות אתה צריך קפה ואו נציגם מטעמה בגין תכונות אלה, יכולותיו מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

9 אבטחת מידע

9.1 בעת ביצוע ההזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזמין במערכת פרטים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי כרטיס אשראי וכ"ו. בעל האתר או מפעיל אותו או ממנהליו ואו מי מטעמם לעשות אחים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בזמן הקלדת הפרטים. כמו כן הנ"ל לא יהיו אחרים במישרין או בקיפין באחריות כלשהו במקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ואו לכל בעיה טכנית ואו אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

9.2 הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזקין בגין נזקים שהחלולים להיגרם לאתר ואו לבעלי האתר ואו למי ממפעיליו או מנהליו ואו מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמורה לחברה ואו מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

9.3 פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן, המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד נתונים של החברה. פרטים אלה לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים למעט חברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את הפולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, למצב לא יתייחסו אישית למבצע פעולה ולא יזהו אותו.

9.4 אתה צריך קפה תהא רשאית שלוח ללקוח באמצעות רשימת תפוצה בדואר האלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה חידושים וכיו"ב, אלא אם כן מודיע הרוכש בכתב שאינו מעוניין כך.

10 תנאים נוספים

10.1 בכל מקרה אשר בו מחמת "כוח עליון", לא יתאפשר לך אתה צריך קפה לנהל את האתר כתיקנו, מוצרים שיוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא אתה צריך קפה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו- לרבות תקלות מחשב תקלות במערכת הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרים, חבלה כלשהי או אירוע בטחוני. במקרים הנ"ל יושבו באופן מידי כספי הצרכן במלואו.

10.2 אתה צריך קפה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ואו לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר. במקרים הנ"ל יושבו באופן מידי כספי הצרכן במלואו.

11 זכויות יוצרים וקניין רוחני

11.1 אתר המכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרים לרבות תוכן, תמונות גרפיקה ועוד, אשר חלקם בגידול החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

11.2 רוכש ואו גולש כל צד ג המבצע פעולות לא רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, לקחת חלק בהברה או מכירה ולהשתמש באתר בכמה ממנו לשם יצירה אחרת או לנצל את האתר ואו את התוכנה של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי \ למט המטרה שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשב האישי צורך שימוש אישי בלבד שלא למטרות מסחר.

11.3 משתמש מתחייב שלא להעלות לאתר כל מידע מכל סוג שהוא, המפר זכויות יוצרים, סימני המסחר, ואו כל זכות קניינית אחרת ואו חומר פורנוגרפי ואו חומר שיש בו חשש ללשון הרע. אם והעלה משתמש מידע ואו חומר כאמור לעיל מתחייב הוא לשפות את החברה ואו מי מטעמה או את מפעילי האתר בגין כל נזק ואו תוצאה, שייגרמו להם כתוצאה להתפתחות הבלתי ראויה של משתמש, הנזכרת לעיל.

12 סמכות משפטיות

12.1 פרשנות הנובעת מתקנון זה ואכיפתו ואו כל סכסוך משפטי הנובע או המשתמע ממנו יעשו צורך לחוקי מדינת ישראל בלבד.

13 שירות לקוחות

13.1 לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת לא יכולה לפנות לנציגי מחלקת שירות לקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני: gmail.com @ youneedcoffee30 או בטלפון 050-9557091.

קנייה מהנה,

צוות YNC